U werd recent getest op het Covid-19 virus en het resultaat was positief.

OF

Iemand uit uw omgeving is positief getest.

U moet minimum 7 dagen thuisblijven na het begin van uw klachten en uitzieken in strikte isolatie.
Gedurende deze 7 dagen bent u nog besmettelijk, eventueel zelfs langer.
U mag enkel het huis verlaten voor dringende medische hulpverlening, niet voor boodschappen of andere bezoeken.

 

Gelieve uw huisarts terug te bellen op dag 7 van uw isolatieperiode. Als blijkt uit deze telefonische evaluatie dat u voldoende hersteld bent van uw ziekte, mag u terug uit isolatie en het werk/school hervatten. Hiervoor moet u al minstens 3 dagen symptoomvrij zijn.
Een tweede PCR test is niet nodig om u genezen te verklaren, al kan het veilig zijn om een negatieve zelftest af te leggen op dag 8 bij werkhervatting.

Mogelijks bent u toch nog langer besmettelijk dan deze 7 dagen isolatieperiode. Daarom moet u na deze ziekteperiode nog 3-7 extra dagen uiterst voorzichtig zijn: telewerken indien mogelijk, onnodige sociale contacten en hobby's vermijden, afstand houden, en buitenshuis verplicht een extra beschermend FFP2 masker dragen als u ergens binnengaat (dus ook op het werk).

Als er extra problemen bijkomen of als u zich niet comfortabel voelt mag u altijd terug telefonisch contact opnemen met uw huisarts. 

Wat met uw nauwe contacten?

Verwittig de mensen met wie u nauw contact had in de 2 dagen voor het begin van uw ziekteklachten. Zij moeten niet in quarantaine en zichzelf enkel laten testen bij klachten. 

U kan deze hoogrisicocontacten zelf verwittigen, maar ook online registreren via www.mijncoronatest.be of www.mijngezondheid.be. Zo ontvangen deze mensen automatisch de nodige informatie. Uiteraard kan dit ook nog altijd telefonisch doorgegeven worden via de Contact Tracing op het nummer 02 214.19.19

  • In het algemeen moeten risicocontacten vooral aandacht hebben voor de hygiënische maatregelen (handen ontsmetten, afstand houden,...) en gedurende minstens 1 week sociale contacten beperken. School en werk is toegelaten.

  • Mensen die onder één dak leven met de besmette persoon, lopen uiteraard meer risico om besmet te worden met Covid-19 (zelfs indien men gevaccineerd is). Wie ouder is dan 6 jaar moet gedurende 1 week steeds een mondmasker dragen buitenshuis. Als dit praktisch niet haalbaar is, moeten zij dagelijks een negatieve zelftest afleggen.
  • Vertoont een persoon enkele dagen na het hoogrisicocontact met u toch minimale verkoudheidsklachten (hoofdpijn, loopneus, vermoeidheid, keelpijn,...) dan laat hij/zij best toch een PCR test af te nemen op voorschrift van een arts. (testcode opvragen via mijncoronatest.be). Een negatieve zelftest is dan niet voldoende want niet voldoende betrouwbaar.

Opvang voor de kinderen

Als ouder kan u verlof, overuren of familiaal verlof aanvragen om uw kind bij te staan.

Als deze middelen niet meer toereikend zijn, kan u ook werkloosheid door overmacht inroepen: https://www.rva.be/nl/documentatie/formulieren/opvang-kind-quarantaine-corona (samen met het quarantaine attest van uw kind).

Behandeling

Als alles goed gaat, moet Covid-19 uitgeziekt worden zoals een gewone griep: voldoende rusten, drinken, eventueel paracetamol/ Dafalgan of extra ondersteunende medicatie:

Paracetamol-Perdolan-Dafalgan tegen koorts en hoofdpijn, eventueel keelspray of hoestsiroop indien nodig. Indien u specifieke voorschriften wenst, laat dit weten aan uw arts. (Stuur een gezond gezinslid naar de apotheek als dit kan.)

Bij niet te stillen koorts, abnormale kortademigheid of ziektegevoel: opnieuw telefonisch contact opnemen met de huisarts.  

Voor alle praktische vragen:

www.mijncoronatest.be

www.info-coronavirus.be      (info lijn 0800 / 14 689)

'Contact Tracing': 02 / 214.19.19

www.info-coronavirus.be/en/translation

www.coronalert.be 

www.wablieft.be/nl/corona-in-eenvoudige-taal

www.integratie- inburgering.be/corona-meertalige-info

(voor anderstaligen: alle info via de app "Crisis Information Translated" – CIT)

© medixhuisartsenhuis.be is een website van MediX Huisartsen BTW BE 0666.519.068
Deken De Bolaan 3 8970 Poperinge Mail ons

Cooked & Spiced by Tasty Creations
Powered by LMD